Begrippen bij bedrijfsovername en bedrijfsoverdracht: de earn out

Begrippen bij bedrijfsovername en bedrijfsoverdracht: de earn out

Begrippen bij bedrijfsovername en bedrijfsoverdracht: earn out Bij een bedrijfsovername of bij bedrijfsoverdracht komen vaak veel Engelstalige begrippen en jargon voorbij. Vanuit mijn ondernemingsrechtpraktijk krijg ik veel vragen over wat die begrippen nu precies inhouden. Daarom heb ik besloten om in een serie blogartikelen veelgebruikte begrippen nader toe te lichten. Dus wilt u een bedrijf […]

Read More →

Letter of Intent, Memorandum of Understanding: (vrij)blijvend?

Letter of Intent, Memorandum of Understanding: (vrij)blijvend?

Letter of Intent, Memorandum of Understanding: (vrij)blijvend? Een bedrijfsovername is vaak een complex proces. Hoewel bij bedrijfsovernames in zekere mate vaak sprake is van een vast stramien, is dat zeker niet altijd het geval. In de beginfase, wordt in veel gevallen een Letter of Intent (“LOI”) tussen de kopende en verkopende partij gesloten. Ook wordt […]

Read More →

Doorstarttip 2: “Cherry Picking” voor gevorderden

Doorstarttip 2: “Cherry Picking” voor gevorderden

Bij een doorstart wordt niet de failliete rechtspersoon in zijn geheel overgedragen; juist niet. Alleen die onderdelen die het overnemen waard zijn, worden overgedragen. U neemt alleen de activa over en niet de schulden. Die zware overnamefinanciering neemt u niet over. Hetzelfde geldt voor de dure huurovereenkomst die nog uit de tijd stamt dat er […]

Read More →