Bedrijfsruimte huren en de onderzoeksplicht bestemmingsplan

Bedrijfsruimte huren en de onderzoeksplicht bestemmingsplan

Bedrijfsruimte huren: onderzoek of het bestemmingsplan uw activiteiten toelaat Het is geen prettig scenario  voor de huurder of (afhankelijk van de gemaakte afspraken) voor de verhuurder: na het aangaan van de huurovereenkomst blijkt dat het bestemmingsplan het overeengekomen gebruik van het gehuurde niet toestaat. Als de huurder dit niet aan de verhuurder kan tegenwerpen (en […]

Read More →

Actualiseringsplicht bestemmingsplannen

Actualiseringsplicht bestemmingsplannen

In ‘gemeenteland’ was 1 juli 2013 een belangrijke datum. Op die datum moesten bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar geactualiseerd zijn. Als een gemeente niet tijdig heeft  voldaan aan die plicht, dan staat daar een sanctie op:  de gemeente mag in veel gevallen geen leges vorderen voor  diensten die verband houden met het bestemmingsplan.  Als eenmaal […]

Read More →

Leegstand en bestemmingsplan: een ander perspectief

Leegstand en bestemmingsplan: een ander perspectief In mijn eerdere blog over leegstand en bestemmingsplan gaf ik al aan dat het argument dat een bestemmingsplan geen leegstand mag bevorderen tegenwoordig meer kans op succes heeft bij de bestuursrechter.   Andere relatie tussen leegstand en bestemmingsplan Recent kwam de relatie tussen leegstand en bestemmingsplan op een andere manier […]

Read More →

Leegstand en bestemmingsplan: een onafscheidelijk duo?

Leegstand en bestemmingsplan: een onafscheidelijk duo?

Leegstand en bestemmingsplan zijn goed op weg een onafscheidelijk duo te worden in de rechtspraak. Indien, bijvoorbeeld, veel m2 nieuwe detailhandel wordt bestemd in een bestemmingsplan, dan probeert de concurrentie dat van oudsher vaak tegen te gaan met het argument dat dit zal leiden tot overmatige concurrentie en dus tot leegstand. Het argument is dan dat de gemeente niet de leegstand mag bevorderen door […]

Read More →