Nieuw wetsvoorstel bestuursverbod

Nieuw wetsvoorstel bestuursverbod

Minister Opstelten heeft op 27 augustus het gewijzigde wetsvoorstel tot het invoeren van het civielrechtelijke bestuursverbod aan de Tweede kamer gezonden. Wanneer dit wetsvoorstel wordt geaccepteerd is het straks voor de curator mogelijk de rechter te vragen een bestuurder van een failliete BV te verbieden nog bestuurder te zijn. Bestrijding fraude Het doel van het […]

Read More →

Tips voor werknemers (5): De bestuurder en de loongarantieregeling in faillissement

Tips voor werknemers (5): De bestuurder en de loongarantieregeling in faillissement

U bent directeur-grootaandeelhouder (dga) en uw bedrijf raakt in faillissement. Wat nu? De wetgever heeft voor werknemers waarvan de werkgever failliet is verklaard de loongarantieregeling in het leven geroepen. Op grond van deze regeling kan een werknemer recht hebben op uitkering van loon. Bij faillissement gaat het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) tot uitkering over indien aan […]

Read More →

Bestuurders, deponeer!

Bestuurders, deponeer!

Het lijkt zoiets kleins, maar het kan grote gevolgen hebben: het niet (tijdig) deponeren van de jaarrekeningen bij het Handelsregister. In veel faillissementen wordt nog altijd geconstateerd dat dit speelt. Bestuurders denken mijns inziens te lichtvaardig over de publicatieplicht. De wet is op dit punt keihard: is een jaarrekening binnen drie jaren voor het faillissement […]

Read More →

Ja curator, nee curator (Deel II)

Ja curator, nee curator (Deel II)

Ja curator, nee curator (Deel II) In mijn blogartikel van 31 januari 2013 schreef ik al wat over de verplichting van de failliet en het bestuur om de curator te informeren. Dit is een vergaande en belangrijke verplichting. Wanneer die plicht niet wordt nagekomen kan de curator de weigerachtige zelfs laten gijzelen. Dat klinkt erg […]

Read More →