skip to Main Content
+31 (0)20 664 5111 info@fortadvocaten.nl

Pas op voor de (uit)glijclausule!

Een goed pauliana-advies bestaat niet, is een geluid dat advocaten wel laten horen. Daar zit een kern van waarheid in, wat een recent arrest ook laat zien. Pauliana De ‘pauliana’ is een rechtsgrond die door de curator gebruikt kan worden…

Lees Meer

Vakantiedagen in faillissement

Na het uitspreken van een faillissement heeft een werknemer doorgaans vorderingen uit hoofde van loon, pensioen en soms onkostenvergoeding. De omvang en preferentie van de werknemersvorderingen dienen door de curator te worden vastgesteld. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen boedelschulden,…

Lees Meer

Noodfinanciering minder snel paulianeus

Het komt vaak voor dat bedrijven in moeilijkheden aankloppen bij een financier, zoals een bank om een aanvullende financiering te krijgen zodat zij een moeilijke periode kunnen overbruggen. De financier zal dan altijd zekerheden vragen zoals pandrechten op bedrijfsactiva. Waar…

Lees Meer