Hoge Raad heeft oog voor verhoudingen in familiebedrijven

Hoge Raad heeft oog voor verhoudingen in familiebedrijven

Uit een publicatie van een arrest van de Hoge Raad eind 2013 blijkt dat ook onze hoogste rechters oog hebben voor speciale verhoudingen die spelen bij familiebedrijven. Het feit dat familiebedrijven niet altijd op een overzichtelijke en eenduidige manier zijn gestructureerd en voor de buitenwereld als zodanig (juridisch) kenbaar zijn leidt in dit geval (uiteindelijk) […]

Read More →

Kabinet wil dat bedrijfsopvolging bij familiebedrijven slaagt

Kabinet wil dat bedrijfsopvolging bij familiebedrijven slaagt

Fort Advocaten betrokken bij rondetafelsessie Ministerie Economische zaken Elk familiebedrijf krijgt er op enig moment mee te maken: de bedrijfsopvolging. Uit een recente brief van minister Kamp van Economische Zaken blijkt dat deze in de regel niet soepel verloopt en verbetering nodig is. Door leden van de Tweede Kamer zijn in 2012 knelpunten gesignaleerd rondom […]

Read More →

Familiebedrijven toch minder crisisbestendig?

Familiebedrijven toch minder crisisbestendig?

Begin april van dit jaar werd in een rapport van ING, MKB Nederland en Ernst & Young nog geconcludeerd dat familiebedrijven – mede vanwege hun solide financiering – tegen een stootje kunnen, innovatiever zijn dan andere bedrijven en minder snel failliet gaan. Naar aanleiding van de recente berichten rondom het faillissement van OAD Reizen komt […]

Read More →