Zwaarwichtig belang curator bij indeplaatsstelling: het belang van de overnameovereenkomst

Zwaarwichtig belang curator bij indeplaatsstelling: het belang van de overnameovereenkomst

Als een huurder van middenstandsbedrijfsruimte zijn in het gehuurde gedreven onderneming wil overdragen aan een derde, zal deze derde de huurovereenkomst vanwege de opgebouwde goodwill veelal ook willen voortzetten. Contractsovername Dat kan door een minnelijke contractsovername, waarbij de verhuurder instemt met de derde als huurder. Als de verhuurder niet instemt met een contractsovername, dan kan […]

Read More →

Bedrijfsoverdracht en huur: de indeplaatsstelling

Bedrijfsoverdracht en huur: de indeplaatsstelling

Wat is een indeplaatsstelling? Bij een indeplaatsstelling neemt een derde de positie van de oorspronkelijk huurder over. Deze wordt als huurder “in de plaats gesteld” en neemt de rechten en verplichtingen uit de huurovereenkomst over. Dit is een contractsoverneming. Daarvoor moet de verhuurder toestemming geven, want het uitgangspunt in het Nederlandse recht is contractsvrijheid: het […]

Read More →

Doorstart na faillissement: voorkom een huurbeëindiging

Doorstart na faillissement: voorkom een huurbeëindiging

Ondernemers die een failliet bedrijf of deel daarvan doorstarten, willen vaak de bijbehorende bedrijfsruimte blijven huren. Dat dit kan, is niet altijd vanzelfsprekend. De curator heeft hierop een flinke invloed. De doorstarter kan van de bedrijfsruimte gebruik blijven maken, als hij daarvan de nieuwe huurder wordt. Daarvoor is nodig dat de verhuurder er op verzoek […]

Read More →

Huurder is failliet. Kan verhuurder altijd opzeggen?

Huurder is failliet. Kan verhuurder altijd opzeggen?

Huurder is failliet. Kan verhuurder altijd opzeggen? Als een huurder failliet gaat, kunnen de verhuurder en de curator van de huurder de huurovereenkomst tussentijds opzeggen. Zoals Derk van Geel in zijn blog van 5 april 2013 terecht aangaf, is het van belang dat de verhuurder bij het faillissement van de huurder nagaat of het juist […]

Read More →