Werknemer krijgt per 1 juli 2015 eerder vast contract door nieuwe ketenregeling!

Werknemer krijgt per 1 juli 2015 eerder vast contract door nieuwe ketenregeling!

Werknemer krijgt per 1 juli 2015 eerder vast contract door nieuwe ketenregeling! Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) gaat het Nederlandse arbeids- en ontslagrecht ingrijpend veranderen. Ook de regels voor tijdelijke contracten worden aangepast met de bedoeling werknemers meer zekerheid te bieden. De flexibiliteit voor werkgevers wordt daarmee fors ingeperkt. De […]

Read More →

Overnemen van werknemers bij doorstart

Overnemen van werknemers bij doorstart

Saneren van het personeelsbestand is een veel voorkomende redding voor een doorstart vanuit faillissement. Dat komt doordat de Wet overgang van onderneming niet van toepassing is in faillissement. Dat betekent dat de werknemers niet automatisch mee gaan wanneer de onderneming wordt verkocht. De doorstarter is dus vrij om te bepalen welke van de oude werknemers […]

Read More →

Doorstart na faillissement: let op de ketenregeling!

Doorstart na faillissement: let op de ketenregeling!

Doorstart na faillissement: let op de ketenregeling! Bij een doorstart na faillissement kan de doorstarter er baat bij hebben om bepaalde werknemers van de failliet te behouden voor zijn bedrijfsvoering. Vaak wordt die werknemers door de doorstarter een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangeboden. Doorstarters kunnen vervolgens geconfronteerd worden met de zogenaamde ketenregeling van artikel 7:668a […]

Read More →