Verhuurder? Laat de curator opzeggen.

Verhuurder? Laat de curator opzeggen.

Door het faillissement van een huurder komt de huurovereenkomst niet automatisch te vervallen. Deze moet dus nog worden beëindigd. Volgens de faillissementswet kunnen zowel de curator als de verhuurder de lopende huurovereenkomst opzeggen. Er geldt dan een opzegtermijn van drie maanden. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk (of per e-mail) gebeuren. Om bewijsredenen heeft schriftelijk […]

Read More →

Leegstand en bestemmingsplan: een ander perspectief

Leegstand en bestemmingsplan: een ander perspectief In mijn eerdere blog over leegstand en bestemmingsplan gaf ik al aan dat het argument dat een bestemmingsplan geen leegstand mag bevorderen tegenwoordig meer kans op succes heeft bij de bestuursrechter.   Andere relatie tussen leegstand en bestemmingsplan Recent kwam de relatie tussen leegstand en bestemmingsplan op een andere manier […]

Read More →

Leegstand en bestemmingsplan: een onafscheidelijk duo?

Leegstand en bestemmingsplan: een onafscheidelijk duo?

Leegstand en bestemmingsplan zijn goed op weg een onafscheidelijk duo te worden in de rechtspraak. Indien, bijvoorbeeld, veel m2 nieuwe detailhandel wordt bestemd in een bestemmingsplan, dan probeert de concurrentie dat van oudsher vaak tegen te gaan met het argument dat dit zal leiden tot overmatige concurrentie en dus tot leegstand. Het argument is dan dat de gemeente niet de leegstand mag bevorderen door […]

Read More →