Letter of Intent, Memorandum of Understanding: (vrij)blijvend?

Letter of Intent, Memorandum of Understanding: (vrij)blijvend?

Letter of Intent, Memorandum of Understanding: (vrij)blijvend? Een bedrijfsovername is vaak een complex proces. Hoewel bij bedrijfsovernames in zekere mate vaak sprake is van een vast stramien, is dat zeker niet altijd het geval. In de beginfase, wordt in veel gevallen een Letter of Intent (“LOI”) tussen de kopende en verkopende partij gesloten. Ook wordt […]

Read More →

Doorstart na faillissement: voorkom een huurbeëindiging

Doorstart na faillissement: voorkom een huurbeëindiging

Ondernemers die een failliet bedrijf of deel daarvan doorstarten, willen vaak de bijbehorende bedrijfsruimte blijven huren. Dat dit kan, is niet altijd vanzelfsprekend. De curator heeft hierop een flinke invloed. De doorstarter kan van de bedrijfsruimte gebruik blijven maken, als hij daarvan de nieuwe huurder wordt. Daarvoor is nodig dat de verhuurder er op verzoek […]

Read More →

Doorstarttip 2: “Cherry Picking” voor gevorderden

Doorstarttip 2: “Cherry Picking” voor gevorderden

Bij een doorstart wordt niet de failliete rechtspersoon in zijn geheel overgedragen; juist niet. Alleen die onderdelen die het overnemen waard zijn, worden overgedragen. U neemt alleen de activa over en niet de schulden. Die zware overnamefinanciering neemt u niet over. Hetzelfde geldt voor de dure huurovereenkomst die nog uit de tijd stamt dat er […]

Read More →