Faillissementsfraude: voorkom dat u slachtoffer wordt!

Faillissementsfraude: voorkom dat u slachtoffer wordt!

Hoe voorkomt u dat u slachtoffer wordt van faillissementsfraude Het nemen van risico’s hoort bij het ondernemerschap. Dat geldt ook als u nieuwe relaties aangaat met klanten. Het volledig vermijden van  risico’s is onmogelijk; toch moet u zich behoeden voor onverantwoorde risico’s of beschermen tegen onaanvaardbare risico’s. Kijk maar. Hoe voorkomt u bijvoorbeeld dat u […]

Read More →

Faillissement Circus Renz

Faillissement Circus Renz

Faillissement Circus Renz Hooggeëerd publiek, komt dat zien! Een circus dat balanceert op het randje van faillissement! Het circus, dat is iets waarvoor het dorp vroeger uitliep. Vergelijkbaar met het melodietje van de ijscoman, dat ook iedereen het huis uitlokte. De intocht was al spannend. Wauw, die leeuw, wat is hij groot! En kijk die […]

Read More →

Hoe verpand ik een vordering?

Hoe verpand ik een vordering?

Hoe verpand ik een vordering – Wat is een pandrecht? Een pandrecht is na het eigendomsrecht het sterkste recht dat ons rechtsstelsel kent. Degene die een pandrecht geeft, wordt de pandgever genoemd. Degene die het pandrecht krijgt, heet de pandhouder. Een pandrecht kan gevestigd worden op alle roerende zaken en vorderingen (inclusief aandelen) van de pandgever. […]

Read More →

Voorkomen van overdracht van een vordering

Voorkomen van overdracht van een vordering

Wilt u niet dat uw schuldeiser zijn vordering op u overdraagt (of verpand) aan een ander? Bijvoorbeeld omdat u niet met een andere (meer agressieve) schuldeiser te maken wilt krijgen. Neem dan in de overeenkomst de volgende tekst op: “De vorderingen die ontstaan uit deze overeenkomst zijn, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij, noch […]

Read More →

Pandhouder mag innen, maar niet schikken

Pandhouder mag innen, maar niet schikken

De pandhouder van een stil verpande vordering heeft het recht om het pandrecht ‘openbaar te maken’ wanneer zijn schuldenaar in verzuim verkeert. Hij stuurt de debiteur van de vordering waarop het pandrecht rust, een brief en doet mededeling van zijn pandrecht. Veelal gaat het om de bank die een bedrijf financiert en als zekerheid daarvoor […]

Read More →

Pandrecht op onderhanden werk

Pandrecht op onderhanden werk

Banken financieren, zeker in het huidige economische klimaat, met name op basis van zekerheden. Hoe meer zekerheid de bank heeft dat de lening wordt terugbetaald, des te groter is het te lenen bedrag. De zekerheden bestaan vrijwel altijd uit een pandrecht op inventaris, voorraden en vorderingen. Soms wordt ook een pandrecht gevestigd (c.q. geprobeerd te vestigen) […]

Read More →

MKB: houd de bank buiten de deur

Houd de bank buiten de deur Wanneer u uw bedrijfsactiviteiten door een bank laat financieren wees dan alert. Indien de bank een pandrecht op de aandelen van uw onderneming eist, kan het namelijk zijn dat u daardoor de deur openzet voor een zogenaamde ‘enquêteprocedure’. Kort gezegd houdt een enquêteprocedure in dat een speciaal daarvoor bevoegde […]

Read More →

Bodemvoorrecht versterkt

Bodemvoorrecht Sinds 1 januari 2013 is het zogenoemd ‘bodemvoorrecht’ van de Belastingdienst versterkt. Het bodemvoorrecht is een voorrecht van de Belastingdienst op bepaalde goederen hoger is gerangschikt dan een pandrecht op die goederen. De Belastingdienst kan haar rechten uitoefenen door beslag te leggen. Bij een faillissement wordt het bodemvoorrecht, voor de Belastingdienst, uitgeoefend door de […]

Read More →