Hoe werkt retentierecht bij faillissement

Hoe werkt retentierecht bij faillissement

Retentierecht bij faillissement Omdat je als dienstverlener of leverancier weleens geconfronteerd wordt met wanbetalers heb je je daar tegen gewapend. Bijvoorbeeld met algemene voorwaarden en een daarin opgenomen eigendomsvoorbehoud. Bij faillissement van je debiteur kan je je soms beroepen op het recht van reclame. Een andere manier om (alsnog) betaling af te dwingen is het […]

Read More →

Retentierecht #3: waarop kan een retentierecht worden uitgeoefend?

Retentierecht #3: waarop kan een retentierecht worden uitgeoefend?

Ook u komt het  retentierecht in de praktijk weleens tegen. Een voorbeeld werd al gegeven in deel 1 van deze serie over retentierecht: de schoenmaker die de gerepareerde schoenen niet afgeeft zolang u de rekening niet betaalt. De schoenmaker is een eenvoudig geval. Zo ook de garagehouder die u de sleutel van uw auto niet […]

Read More →

Retentierecht #2: verhuur en retentierecht

Retentierecht #2: verhuur en retentierecht

In het huidige economische tij is het geen uitzondering dat huurders omvallen. De verhuurder/eigenaar (hierna: de verhuurder) loopt dan het risico om de eigendom van zijn pand kwijt te raken doordat een contractspartij van de failliete huurder zijn retentierecht uitoefent. Hierna wordt kort uitgelegd wat het retentierecht inhoudt. Aan de hand van een casus wordt […]

Read More →

Retentierecht #1: opschorting voor gevorderden

Retentierecht #1: opschorting voor gevorderden

Wanbetalers zijn een doorn in het oog voor ondernemers. Onbetaalde rekeningen worden zelfs aangewezen als een oorzaak van de crisis. Ondernemers proberen zich juridisch te beschermen. Het retentierecht is daarbij een effectief wapen. In een opeenvolgende reeks van blogs zal de werking van het retentierecht in uiteenlopende situaties worden besproken. In dit eerste deel wordt […]

Read More →