Turnaround en herstructurering

Als een onderneming in zwaar weer verkeert, moet het roer om. Een succesvolle turnaround is niet eenvoudig en vereist expertise. Turnarounds blijken in de praktijk vooral te slagen wanneer het bestuur, op basis van goede analyses en een gedegen plan, op een snelle en trefzekere manier de bedrijfsactiviteiten weet te reorganiseren. Dat kan op vele manieren. Vaak is een combinatie van een operationele herstructurering en een financiële herstructurering nodig.

De kwetsbare onderneming kan zich geen fouten veroorloven; de onderneming heeft maar één kans om het bedrijf te redden en dat onder hoge druk. Om een turnaround plan uit te voeren blijkt noodzakelijk dat er een goede relatie bestaat met de stakeholders, zoals leveranciers, banken, personeel en andere betrokkenen. Een transparante aanpak, met hulp van gespecialiseerde adviseurs heeft de meeste kans van slagen.

Financiële herstructurering en operationele herstructurering

Een operationele herstructurering ziet vooral op het verbeteren van de bedrijfsprocessen. De uitkomst van een onderzoek kan zijn dat er te veel personeel is, dan bepaalde vestigingen moeten sluiten of dat er heronderhandeld moet worden met belangrijke contractspartners. Voordat die acties kunnen worden ingezien is het verstandig te beoordelen welke mogelijkheden daartoe eigenlijk bestaan. 

Daarnaast kan het zo zijn dat de onderneming gebukt gaat onder schulden. Dat kunnen kredieten zijn maar ook opgebouwde verliezen, schulden aan leveranciers of de Belastingdienst. Met een financiële herstructurering zijn die schulden te saneren. Beoordeeld dient te worden welke mogelijkheden er bestaan en er dient overleg te worden gezocht met de betrokken partijen. In veel gevallen is Bijzonder Beheer van de bank een belangrijke gesprekspartner.

De expertise van FORT Advocaten

De advocaten van FORT hebben de expertise in huis om u te adviseren over alle juridische aspecten die komen kijken bij herstructureringen. Wij helpen u (samen met eventuele andere adviseurs) te komen tot een goed en realistisch herstructureringsplan om de turnaround te realiseren. Wij begrijpen zowel uw positie als de posities van de overige betrokken. Dat is essentieel voor een geslaagde turnaround.

Wij hebben veel ervaring bij het onderhandelen met bijvoorbeeld leveranciers, banken, Belastingdienst, werknemers en verhuurders, wiens medewerking vaak nodig is.

Onze expertise op een rijtje:

 • Het onderzoeken van de juridische haalbaarheid begeleiden van een turnaround plan
 • Samenwerking met corporate finance teams  en andere gespecialiseerde adviseurs
 • Adviseren om de haalbaarheid van een turnaround plan te vergroten
 • Begeleiding bij de uitvoering van een operationele of financiële herstructurering
 • Onderhandelingen voeren met betrokken partijen
 • Het voeren van procedures tegen leveranciers of banken om een herstructurering te realiseren;
 • Bijstand bij de gesprekken en maatregelen van de afdeling Bijzonder Beheer van de bank
 • Begeleiden van transacties voorafgaand of vanuit faillissement
 • Het begeleiden van een crediteurenakkoord
 • Adviseren over en opstellen van documentatie die nodig is om de turnaround vorm te geven en uit te voeren
 • Begeleiding bij insolventieprocedures zoals surseance van betaling en faillissement;

Advies over en begeleiding bij doorstarts en pre-packed doorstarts.

Nieuwe wetgeving

Vanuit Europa is nieuwe wetgeving in aantocht die het reorganiseren van ondernemingen zal stimuleren. Deze wetgeving is gebaseerd om de Engelse en Amerikaanse praktijk. Er zijn momenteel drie nieuwe wetten in voorbereiding, die de praktijk gaan helpen om te herstructureren. De insteek van de wetten in verschillend maar gaan alle drie de herstructureringsmogelijkheden sterk verbeteren.

Het herstructureringsteam van FORT houdt de komst van deze wetten nauwlettend in de gaten en heeft zich verdiept in de mogelijkheden die de wetgeving voor u in de praktijk gaat geven. Die mogelijkheden zijn verrassend.

Wilt u nu alvast weten welke mogelijkheden er gaan komen? Ons herstructureringsteam geeft u graag, tijdens een inhouse workshop, een blik in de toekomst.

Turnaround & Herstructurering advocaten

Faillissementsrecht advocaat Frits Kemp

Frits Kemp

Specialisaties: Curator, Faillissementsfraude, Doorstart van ondernemingen.

faillissementsrecht advocaat Derk van Geel

Derk van Geel

Specialisaties: Curator, Bijzonder beheer en Stille bewindvoering / Prepack.

Bob Heijne

Specialisaties: Faillissementen.

faillissementsrecht advocaat Duco van Dongen

Duco van Dongen

Specialisaties: Faillissementen.

 Martijn Wammes_4036_mainL

Martijn Wammes

Specialisaties: Faillissementen.