Fort Advocaten

Vastgoed & Overheid

U ontwikkelt, bouwt, (ver)koopt, (ver)huurt en/of beheert vastgoed of u bent daarbij betrokken als adviseur.
Wij kennen de juridische “ins and outs” en adviseren en/of procederen daarover. Daarin vinden wij elkaar.

>>>

U houdt van snel en praktisch advies.

Wij ook.
Wij brengen zaken, hoe complex ook, vlot terug tot de kern.

U werkt graag met mensen die u en uw markt goed kennen.
Dat zijn wij.
Wij hebben een trackrecord om dat te bewijzen.

In ons team werken specialisten in vastgoedrecht en bestuursrecht nauw en efficiënt samen. Wij bieden daardoor integraal advies en creatieve oplossingen. Precies wat u wilt van een juridisch adviseur.

Vastgoedrecht

Bestuursrecht

Track Record

• Turnkey aankoop winkelcentra met parkeerplaatsen voor grote Nederlandse belegger. Transactiebedragen ca. 22 miljoen euro en ca 21.500,- miljoen euro.

• Begeleiding verkoop vastgoedportefeuille (koopoptie, erfpacht, appartementsrechten) voor grote Nederlandse belegger. Transactiebedrag ca. 10 miljoen euro.

>>>

• Begeleiding grondaankopen voor Noord Hollandse projectontwikkelaar, onderhandelingen over samenwerkings- en exploitatieovereenkomsten. Transactiebedragen tussen 950.000,- euro en 20 miljoen euro.

• Begeleiding verkoop en verhuur van een door een consortium van opdrachtgevers ontwikkeld nieuwbouwproject met vakantiewoningen, een jachthaven en horeca aan respectievelijk een exploitant van vakantieparken, een jachthavenexploitant en horecaexploitanten.

• In teamverband (projectontwikkeling) betrokken bij de nieuwbouw van een ziekenhuis in Noord Holland.

• Bijstand procespartij in diverse gerechtelijke procedures over niet (juiste) nakoming door wederpartij van gesloten turnkey koopovereenkomst. Procesbelang ca. 22 miljoen euro.

• Bijstand procespartij (koper) in gerechtelijke procedure ontbinding/vernietiging koopovereenkomst grond voor projectontwikkeling wegens niet nakoming verkoper en dwaling aan zijde koper. Procesbelang circa 20 miljoen euro.

• Strategische adviezen over huurovereenkomsten en de uitvoering daarvan alsmede huurprijsaanpassingen en procedures daarover zowel voor huurders (detailhandel en horeca) als verhuurders.

• Huurovereenkomsten in combinatie met franchiseovereenkomsten. Belangen variëren van 50.000,- tot circa 10 miljoen euro.

• Advisering over renovatie en herontwikkeling van een winkelverzamelgebouw (shoppingcenter) binnen een groot winkelgebied. Belang circa 15 miljoen euro.

• Bijstand procespartij in gerechtelijke procedure over afwikkeling huurovereenkomst. Procesbelang circa 3.7 miljoen euro.

• Het behartigen van de belangen van diverse makelaars en hun beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar. Belangen varieren van circa 100.000,- euro tot circa 10 miljoen euro.

• Opstellen algemene voorwaarden van een grote landelijke makelaar.

• Het namens opdrachtgevers aanspreken van makelaars in verband met gemaakte beroepsfouten of onjuist nagekomen overeenkomsten van opdracht. Belangen variërend van 50.000,- euro tot circa 10 miljoen euro.

• Begeleiding van de koper van een winkelplint onder het Krasnapolsky Hotel (Damstraat te Amsterdam), inclusief hoofd- en ondersplitsing in appartementsrechten alsmede huurovereenkomst in verband met gedeeltelijke terughuur door verkoper.

•Begeleiding van een projectontwikkelaar bij de verhuur van de kantoorruimte waarin Hema en VNU inmiddels hun hoofdkantoren hebben gevestigd.

• Advisering inzake ontwikkeling van woningbouw & retail bij NDSM-werf.
Financieel belang: circa €6.000.000,=

• Begeleiden van procedures terugvordering Rijksbekostiging primair onderwijs.
Financieel belang: circa € 800.000,=.

• Advisering rond ontwikkeling hotel in Rotterdam.
• Advisering in ontwikkeling van een grote kantoor/woninglocatie in Rotterdam centrum

• Advisering in planschadeprocedures rond woning/ retail-project. Financieel belang: circa € 2.000.000,=

• Advies in milieuvergunningprocedures fabrieken in Noord-Holland. Financieel belang circa € 1.500.000,=

• Het adviseren over en begeleiden van huurrechtelijke procedures voor grote nationale en internationale retailers.

• Advisering over en begeleiding van procedures voor particuliere en institutionele beleggers, ontwikkelaars en huurders over o.a. nadere huurprijsvaststelling, renovatie, servicekosten, beëindiging van de huur, franchise en zekerheden/faillissement (kantoorruimte, parkeerplaatsen, winkelruimte, horeca en woonruimte).

• Het adviseren van beheerders en grote Verenigingen van Eigenaren.

• Het adviseren en bijstaan van een Gemeente in een procedure tegen de eigenaren van een voltallige straat op het gebied van verkrijgende verjaring.

• Begeleiding van corporaties in procedures tegen huurders van woonruimte en de advisering van corporaties in geschillen op het gebied van burenrecht, beperkte rechten (erfpacht, opstal, erfdienstbaarheden, appartementsrechten, mandeligheid) en verjaring.

• Advisering van projectontwikkelaars en beleggers bij de aan- en verkoop van winkel- en kantoorruimte, waaronder het beoordelen en opstellen van koopovereenkomsten.

• Due diligenceonderzoek in verband met de aankoop van onroerende zaken en de overname van een onderneming.