Fort Advocaten

Bouwrecht

Een bouwproject begint op de tekentafel en moet uiteindelijk resulteren in een gefundeerd bouwwerk. In het bouwproces kunnen problemen ontstaan, zowel privaatrechtelijk als bestuursrechtelijk. Daarbij zijn vaak meerdere partijen betrokken met ieder eigen taken en verantwoordelijkheden. Van opdrachtgever tot aannemer en van projectontwikkelaar tot verzekeringsmaatschappij.

De Bouwrechtadvocaten van Fort

De Bouwrechtadvocaten van Fort hebben ruime ervaring met het adviseren over en begeleiden van bouwprojecten. Zij stellen bouwcontracten op (standaard contracten en maatwerk) en staan cliënten bij in bouwgeschillen, voor een procedure bij de burgerlijke rechter of bij één van de arbitrage-instituten (zoals de Raad van Arbitrage voor de Bouw).

Bouwen is niet mogelijk zonder de benodigde vergunningen. Daarvoor is kennis van het bestuurs- en omgevingsrecht nodig. Binnen FORT is er een nauwe samenwerking tussen bouwrecht- en bestuursrecht vanwege de specialisatie in het bestuurs- en omgevingsrecht. Ook wordt in voorkomende gevallen samengewerkt met de secties ondernemingsrecht en faillissementsrecht.

Onze cliënten zijn opdrachtgevers, aannemers, onderaannemers, projectontwikkelaars, woningcorporaties, zorginstellingen, architecten, adviseurs, adviesbureaus, verzekeringsmaatschappijen en diverse overheidsorganen.

Onze specialisaties:

Contracten/Bouwvormen:
• Aanbesteding
• Koop-/aannemings
• GIW garantie- en waarborgregeling
• Design & Build
• Bouwteam
• Turnkey
• Alliantie
• DBFM(O)

Algemene voorwaarden:
• UAV (UAV-ti / UAV-gc)
• AVA
• COVO
• DNR / SR / RVOI
• ALIB

Geschillen:
• Oplevering(gebreken)
• Verborgen gebreken
• Ernstige gebreken
• GIW garantie
• Opschorting / 5%-regeling
• Retentierecht
• Meer en minder werk
• Bouwtijdoverschrijding
• Beëindiging / opzegging / ontbinding

Bestuursrecht:
• Bouwbesluit
• Wet ruimtelijke ordening (Wro)
• Vergunningen
• Bezwaar / beroep
• Bodemverontreiniging
• Asbest
• Kabels en leidingen