Fort Advocaten

Makelaar & Notaris

De makelaar heeft een belangrijke rol als bemiddelaar bij vastgoedtransacties. Hij beschikt over kennis en ervaring die zijn opdrachtgevers en degenen met wie zij contracten sluiten vaak niet hebben. Dat brengt verantwoordelijkheden met zich. Niet alleen ten aanzien van de opdrachtgever van de makelaar, maar ook ten aanzien van (potentiële) contractspartijen van de opdrachtgever.

De rol van de notaris bij vastgoedtransacties is ook divers. Naast zijn wettelijke taken als openbaar ambtenaar, waarbij een neutrale onpartijdige opstelling voorwaarde is, vervult de notaris steeds vaker opdrachten als vaste adviseur van een vastgoedpartij. Bij deze verschillende rollen horen verschillende verantwoordelijkheden.

Hoe ver reiken die verantwoordelijkheden en wat zijn de mogelijkheden om deze te beperken? Wat mag van een redelijk bekwaam en redelijk handelend makelaar of notaris worden verwacht? De advocaten van FORT helpen u schade te voorkomen, claims te weerleggen of vorderingen in te stellen.

Onze opdrachtgevers zijn makelaars, notarissen, hun verzekeraars, opdrachtgevers van makelaars en notarissen, maar ook derden die met een makelaar of notaris te maken hebben.