Fort Advocaten

Vastgoed overig

Wij zijn gespecialiseerd in vastgoedrecht in brede zin. Een greep uit onze overige expertise:

• Burenrecht en verjaring
• Mandeligheid (gemeenschappelijke eigendom)
• Erfdienstbaarheden
• Erfpacht
• Opstal
• Appartementsrechten / Vereniging van Eigenaars