Fort Advocaten

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is essentieel als u wilt weten hoe u uw vastgoed kunt gebruiken. En natuurlijk kunt u hier ook zien aan welke planvoorschriften uw buurman zich moet houden.
Denk aan bouwvoorschriften over een uitbouw, of de gebruiksmogelijkheden voor wonen, retail & horeca en kantoor.

Bij bestemmingsplanwijzigingen is het dan ook van groot belang te controleren of u zich kunt vinden in de wijzigingen. Zo niet, dan moet u tijdig een zienswijze indienen.
FORT Bestuursrecht staat u daar graag in bij.

Maar ook bij de aankoop van een perceel en/ of onderneming zult u willen weten wat de bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn. FORT Bestuursrecht zoekt het voor u uit. Is de aanbouw bijvoorbeeld positief bestemd of is deze alleen via overgangsrecht toegestaan? Of zijn er voorschriften voor het maximale aantal m2 bvo voor uw winkel?

Bij wijze van extra service houdt FORT Bestuursrecht ook vinger aan de pols in een aantal gemeenten: wij sturen regelmatig Attenderingen over terinzagelegging van ontwerpbestemmingsplannen. Zie bijvoorbeeld ons blog-overzicht voor de laatste Attenderingen over ontwerpbestemmingsplannen.