WIJZIGINGEN WET WERK EN ZEKERHEID: HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT 2015 – DE 7 BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN

Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vonden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids- en ontslagrecht 2015 plaats.

Met de komst van de Wet werk en zekerheid (WWZ) in 2015 is het Nederlandse ontslag- en arbeidsrecht ingrijpend veranderd. De wetgever wilt met deze wetswijziging de ontslagprocedure vereenvoudigen, de rechtsgelijkheid en rechtszekerheid bij ontslag  bevorderen en de vergoeding bij ontslag beperken. Daarnaast zou de WWZ ervoor moeten zorgen dat de tweedeling op de arbeidsmarkt tussen mensen met een vaste baan en flexwerkers kleiner wordt. Daartoe zijn de regels voor tijdelijke contracten aangepast.

Arbeidsrecht streep Wet Werk en Zekerheid

Wijzigingen Wet Werk en Zekerheid

Met het bovenstaande in het achterhoofd hebben wij een white paper samengesteld met daarin de 7 belangrijkste wijzigingen Wet Werk en Zekerheid waar u rekening mee moet houden. In de white paper vindt u een overzicht terug van de oude regels, de nieuwe regels, de datum waarop de nieuwe regels in werking treden en praktische tips en tricks om zo eenvoudig mogelijk met de nieuwe regels om te gaan.

De white paper gaat in op de onderstaande wijzigingen:

  • De proeftijd;
  • Het concurrentiebeding;
  • De aanzegverplichting;
  • De ontslagroutes;
  • De transitievergoeding;
  • De ketenregeling, en;
  • De vaststellingsovereenkomst.

U kunt de white paper direct van onze website downloaden: White paper – Het Nieuwe Arbeids- en ontslagrecht – De 7 belangrijkste wijzigingen.

Arbeidsrecht streep Wet Werk en Zekerheid

 

Bekijk ook onze blogs over de Wet Werk en Zekerheid:

13-04-2016: Billijke vergoeding: wegtreiteren van een werknemer komt de werkgever duur te staan

02-02-2016: De transitievergoeding en uitzonderingen voor kleine werkgevers

19-10-2015: Billijke vergoeding na ontslag

01-09-2015: WWZ vervaltermijnen – Wees er snel bij!

14-07-2015: Concurrentiebeding in tijdelijk contracten

12-06-2015: Werknemer krijgt per 1 juli 2015 eerder vast contract door nieuwe ketenregeling!

11-05-2015: Ontslaggronden binnen de WWZ: wordt het vanaf 1 juli 2015 moeilijker een werknemer te ontslaan?

17-03-2015: Wet Werk en Zekerheid: gevolgen voor de statutair bestuurder

29-01-2015: Ontslag van een zieke werknemer bij reorganisatie: na 1 juli 2015 vrijwel onmogelijk!

18-11-2014: De Wet Werk en Zekerheid: drie belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 januari 2015.