Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid treedt in wanneer een persoon een afspraak niet nakomt. Deze persoon is verantwoordelijk voor de nadelige gevolgen (schade) die hierdoor ontstaat. Iemand kan bijvoorbeeld worden aangesproken om schadevergoeding te betalen omdat hij een contract niet is nagekomen of omdat hij onrechtmatig heeft gehandeld.

Gerelateerde begrippen:

  • ontslagrecht
  • sociale zekerheidswetgeving