Algemene voorwaarden

Dit zijn standaardbepalingen die zijn opgesteld om in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen. Het gaat niet om bedingen die de kern van de overeenkomst betreffen, zoals de prijs of specifieke eigenschappen van het onderwerp van de overeenkomst, maar om algemene bedingen, zoals de levertijd of een beperking van aansprakelijkheid. Het is handig om algemene voorwaarden te hanteren omdat de overeenkomst die met een partij wordt gesloten daardoor beperkt kan blijven in omvang, omdat de standaardbepalingen al in de algemene voorwaarden staan. Wel is van groot belang dat de algemene voorwaarden op de juiste wijze van toepassing worden verklaard, zodat ze onderdeel vormen van de gemaakte afspraken.

Gerelateerde begrippen:

  • standaardbepalingen
  • algemene bedingen