Arbeidsongeschiktheid (loonsanctie UWV)

Indien een werknemer ziek is, rusten op zowel de werkgever als de werknemer re-integratieverplichtingen. De werkgever moet beschikken over een re-integratiedossier (met onder meer een probleemanalyse, een plan van aanpak (en bijstellingen), een eerstejaarsevaluatie en stukken in verband met de re-integratie tweede spoor). Die verplichtingen volgen onder andere uit de Wet Verbetering Poortwachter.

Indien UWV meent dat de re-integratieverplichtingen onvoldoende zijn nagekomen, kan hij een loonsanctie opleggen. Dat houdt in dat de werkgever na twee jaar ziekte gedurende nog een zekere periode (maximaal één jaar) het loon van de werknemer zal moeten doorbetalen én de werknemer (nog) niet kan ontslaan.

Indien de door de werkgever ingeschakelde Arbodienst steken heeft laten vallen bij de verzuimbegeleiding, kan die door de werkgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade die daar het gevolg van is.

Gerelateerde begrippen:

  • re-integratie
  • verzuimbegeleiding
  • zieke werknemer