Arbeidsovereenkomst | Arbeidsovereenkomsten

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer waarin zij diverse afspraken hebben vastgelegd over hun werkrelatie, zoals bijvoorbeeld de ingangsdatum van het contract, de duur (bepaald of onbepaald), het salaris, de proeftijd, het aantal vakantiedagen, het concurrentie- en relatiebeding, geheimhouding, arbeidsongeschiktheid, het pensioenontslagbeding etc.

Gerelateerde begrippen:

Synoniemen:

  • arbeidscontract
  • arbeidsrelatie