Beëindigingsregeling (mv. beëindigingsregelingen)

In een beëindigingsregeling (vaak vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst) staan onder meer afspraken over de datum waarop de arbeidsovereenkomst zal eindigen, de ontslagvergoeding, de vergoeding van kosten voor juridische bijstand en outplacement, een getuigschrift, de status van een concurrentiebeding etc. Ook is voor de werknemer van belang dat de vaststellingsovereenkomst voldoet aan de eisen die UWV daaraan stelt om het recht op een WW-uitkering te behouden.

In de praktijk zullen werkgevers en werknemers veelal onderhandelen over de voorwaarden van de beëindigingsregeling.

Posts over beëindigingsregeling

Synoniemen:

  • vaststellingsovereenkomst (mv. vaststellingsovereenkomsten)

Gerelateerde begrippen:

  • arbeidsovereenkomst
  • ontslagvergoeding
  • kantonrechtersformule