Benoeming (statutaire) directieleden

Statutaire directieleden worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders (of de raad van commissarissen). Daarnaast kunnen ze ook werknemer zijn van de vennootschap.

Voor het beëindigen van de arbeidsrelatie met een statutair directielid gelden andere regels dan bij het ontslag van een ‘gewone’ werknemer. Zie ook ontslag (statutaire) directieleden.

Posts over (statutaire) directieleden

Gerelateerde begrippen: