Bestuursaansprakelijkheid

Een bestuurder is verantwoordelijk voor de handelingen die hij namens de rechtspersoon (bijvoorbeeld een bv of nv) verricht. Als de bestuurder een grote fout maakt bij het vertegenwoordigen van de rechtspersoon, kan hij daarvoor aansprakelijk worden gehouden. Hij kan worden aangesproken tot schadevergoeding door de rechtspersoon zelf, door een schuldeiser van de rechtspersoon of door andere betrokkenen. In geval van faillissement kan het bestuur door de curator aansprakelijk worden gesteld.

Blogs over Bestuursaansprakelijkheid

Gerelateerde begrippen:

  • bestuurder