Collectief ontslag

Indien een werkgever voornemens is om binnen een periode van drie maanden 20 of meer werknemers te ontslaan, dan is de Wet melding collectief ontslag van toepassing.

Op grond daarvan is de werkgever onder andere verplicht van het voorgenomen collectieve ontslag melding te doen bij UWV en de belanghebbende vakbonden. Ook is hij verplicht om met de vakbonden in overleg te treden over een sociaal plan.

Indien de verplichtingen uit de Wet melding collectief ontslag niet worden nageleefd door de werkgever, kan dat verstrekkende gevolgen hebben. De werknemers kunnen tot zes maanden na hun ontslag een beroep doen op de vernietigbaarheid daarvan, waardoor het ontslag weer van de baan is.

Blogs over collectief ontslag

Gerelateerde begrippen:

  • vakbond