Concurrentiebeding (mv. concurrentiebedingen)

Indien een werknemer is gebonden aan een concurrentie- en/of relatiebeding, dan wordt hij daardoor belemmerd om te werken bij een concurrent van de (voormalig) werkgever of voor relaties van de (voormalig) werkgever.

Vaak is aan het concurrentie- en relatiebeding een boetebeding gekoppeld.

Een werknemer kan in kort geding verzoeken het concurrentiebeding te schorsen, omdat de werkgever onvoldoende belang heeft om hem daaraan te houden.

De werkgever kan in kort geding verzoeken de werknemer te verplichten zich te houden aan het concurrentiebeding, zo nodig onder verbeurte van een dwangsom.

Synoniem:

  • relatiebeding (mv. relatiebedingen)

Gerelateerde begrippen:

  • dwangsom