Doorstart (na faillissement)

Na een faillissement kan de doorstarter er belang bij hebben om (een deel van) het personeel van de failliet een arbeidsovereenkomst aan te bieden.

Voor de doorstarter is het van gróót belang om te weten of hij die werknemers nog een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan aanbieden, of dat de aangeboden arbeidsovereenkomst van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zal worden.