Geldvorderingen

Het (op)eisen van geld door de een (de schuldeiser) van een ander (de schuldenaar). Vaak is er meer aan de hand dan betalingsonmacht of betalingsonwil, bijvoorbeeld omdat de schuldenaar ook een vordering op de schuldeiser heeft en die vordering wil verrekenen. Ook kan de schuldenaar een goed verweer hebben, of heeft hij dat juist niet maar lijkt het moeilijk om vermogen te vinden waaruit de vordering kan worden voldaan. Beslag kan handig zijn, om te zorgen dat de schuldeiser zeker weet dat hij zijn vordering betaald zal krijgen. Een strategische aanpak van een geldvordering is dus aan te raden.

Blogs Geldvorderingen

Gerelateerde begrippen:

  • betalingsonmacht
  • betalingsonwil