Kennelijk onredelijk ontslag

Indien de werkgever de arbeidsovereenkomst van de werknemer heeft opgezegd nadat een ontslagvergunning is verkregen van UWV, kan de werknemer toch nog bij de kantonrechter een schadevergoeding vorderen. Dat moet wel binnen zes maanden nadat het dienstverband tot een einde is gekomen.

Daarbij zal de werknemer moeten aantonen dat de opzegging geschiedde onder een valse of voorgewende reden of dat de gevolgen van de opzegging voor de werknemer te ernstig zijn in vergelijking met het belang van de werkgever bij de opzegging.

Posts over kennelijk onredelijk ontslag

Gerelateerde begrippen:

  • arbeidsovereenkomst
  • ontslagvergunning
  • kantonrechter