Ontslag op staande voet

Indien een werknemer het heel bont maakt op de werkvloer, kan hij op staande voet worden ontslagen. Of een staande voet ontslag stand houdt bij een rechter, is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Vaak denkt de rechter anders over het besluit van de werkgever dan de werkgever zelf.

Een ontslag op staande voet heeft veelal een reeks van procedures tot gevolg. De werknemer zal in voorkomende gevallen in kort geding loon en wedertewerkstelling vorderen. De werkgever zal vervolgens een voorwaardelijke ontbindingsprocedure moeten starten om de arbeidsovereenkomst, voor zover daar nog geen sprake van mocht zijn geweest, definitief te beëindigen. Uiteindelijk zal in een bodemprocedure nog moeten worden geoordeeld over de rechtsgeldigheid van het ontslag op staande voet. Het is dus van belang om goed te worden begeleid bij een ontslag op staande voet.

Posts over ontslag op staande voet

Gerelateerde begrippen:

  • arbeidsovereenkomst
  • kort geding
  • ontbindingsprocedure