Ontslag (statutaire) directieleden

Statutaire directieleden worden ontslagen door de algemene vergadering van aandeelhouders (of de raad van commissarissen). Voor het beëindigen van de arbeidsrelatie met een statutair directielid gelden andere regels dan bij het ontslag van een ‘gewone’ werknemer. Daarvoor is een ontslagvergunning niet vereist. Het is wel van groot belang dat allerlei formaliteiten in acht worden genomen, zoals een juiste oproeping van de aandeelhouders, het in acht nemen van het hoorrecht en de raadgevende stem van het statutair directielid, etc. Het niet in acht nemen daarvan kan verstrekkende gevolgen hebben.

Posts over (statutaire) directieleden

Gerelateerde begrippen: