Ontslagprocedure (mv. ontslagprocedures)

Een werknemer kan niet worden ontslagen voordat een preventieve toets heeft plaatsgevonden. Dat houdt in dat een werkgever toestemming dient te hebben van UWV om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen (een ontslagvergunning) of dat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever dient te ontbinden.

Welke route de werkgever kiest, hangt af van de omstandigheden van het geval. Ook hebben de beide procedures andere rechtsgevolgen. UWV kan bijvoorbeeld geen ontslagvergoeding toekennen en de kantonrechter wel.

Gerelateerde begrippen:

  • kantonrechterformule