Overeenkomst van opdracht (mv. overeenkomsten van opdracht)

Bedrijven die samenwerken met ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel) of freelancers, werken veelal op basis van een overeenkomst van opdracht.  In dat geval geniet een ZZP’er in beginsel dus niet de ontslagbescherming die geldt voor een werknemer.

Dat kan onder omstandigheden anders zijn.

Een statutair directielid kan ook werkzaam zijn op basis van een overeenkomst van opdracht (managementovereenkomst) in plaats van een arbeidsovereenkomst.

Bij het opstellen van dergelijke overeenkomsten dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheid dat de Belastingdienst en/of UWV de verhouding anders, bijvoorbeeld als een arbeidsovereenkomst, kan kwalificeren.

Posts over overeenkomst van opdracht

Synoniem:

  • managementovereenkomst

Gerelateerde begrippen: