Overgang van een onderneming

Indien een onderneming wordt overgenomen, kan de nieuwe eigenaar daarvan verplicht zijn alle werknemers mee over te nemen. Dat is aan de orde indien sprake is van een ‘overgang van een onderneming’ als bedoeld in artikel 7:663 van het Burgerlijk Wetboek. De wet bepaalt in dat geval namelijk dat de werknemers van de ‘vervreemder’ van rechtswege in dienst treden bij de ‘verkrijger’. De werknemers kunnen daarbij aanspraak maken op hun oude arbeidsvoorwaarden.

Posts over overgang van een onderneming

Gerelateerde begrippen:

  • arbeidsvoorwaarde
  • overname