Privacy

Hoe kan een werkgever ervoor zorgen dat zijn werknemers (tijdens werktijd) geen oneigenlijk gebruik maken internet en social media?

Onder welke omstandigheden is het toegestaan om het zakelijk e-mailverkeer van werknemers te controleren?

En in hoeverre kan een werkgever sollicitanten op voorhand screenen?

Dat zijn vragen die spelen bij de privacybescherming van werknemers die onder meer is gewaarborgd in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Posts over privacy

Gerelateerde begrippen:

  • internetprotocollen
  • e-mailbeleid
  • Wet bescherming persoonsgegevens