Sociaal Plan

Indien een werkgever voornemens is een collectief ontslag door te voeren, kan in een sociaal plan worden vastgelegd onder welke voorwaarden het personeel wordt ontslagen. In het sociaal plan kan onder meer worden bepaald of en hoe een werknemer wordt begeleid naar nieuw werk (intern of extern) en de wijze waarop de eventuele beëindigingsvergoeding van een werknemer wordt berekend.

De werkgever kan een sociaal plan eenzijdig afkondigen of het overeenkomen met de ondernemingsraad en/of vakbonden. Als het sociaal plan met vakbonden overeen wordt gekomen, zal de rechter zich daar later in beginsel aan houden.

Posts over sociaal plan

Gerelateerde begrippen: