Werkgeversaansprakelijkheid

Bij een bedrijfsongeval of indien een werknemer anderszins schade oploopt in de uitoefening van zijn werkzaamheden, kan hij zijn werkgever voor de gevolgen aansprakelijk stellen. De werkgever dient de schade te vergoeden indien blijkt dat hij zijn zorgplicht (om te zorgen voor een veilige werkomgeving van de werknemer) heeft geschonden.

Posts over Werkgeversaansprakelijkheid

Gerelateerde begrippen:

  • zorgplicht
  • bedrijfsongeval