Werkvergunning

Vreemdelingen die in Nederland arbeid verrichten bij een werkgever moeten in het bezit zijn van een werkvergunning. Dat is geregeld in de Wet arbeid vreemdelingen.

De Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) controleert of de vreemdelingen beschikken over een dergelijke vergunning. Indien dat niet het geval is, worden hoge boetes opgelegd aan de ‘werkgever’. Een boete kan oplopen tot maar liefst € 12.000 per vreemdeling.

Het begrip ‘werkgever’ in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen is heel ruim en dus niet beperkt tot de werkgever die een arbeidsovereenkomst heeft met een vreemdeling. Maakt een schoonmaakbedrijf het pand van een ondernemer schoon met behulp van medewerkers zonder werkvergunning, dan krijgt niet alleen dat schoonmaakbedrijf maar ook de ondernemer een boete opgelegd.

Posts over Werkvergunning

Gerelateerde begrippen:

  • Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie)
  • Wet arbeid vreemdelingen