Ga naar hoofdinhoud
De Transitievergoeding

De transitievergoeding bij ontslag

Met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid is het Nederlandse ontslagrecht  ingrijpend veranderd. De wet heeft onder meer voorzien in een nieuw vergoedingensysteem bij ontslag. Sinds 1 juli…

Einde Aan ‘Slapende Dienstverbanden’?

Einde aan ‘Slapende dienstverbanden’?

Advies aan de Hoge Raad over ‘slapende dienstverbanden’ Op 18 september 2019 heeft advocaat-generaal De Bock een advies uitgebracht over de toelaatbaarheid van ‘slapende dienstverbanden’. Dit deed zij naar aanleiding…