skip to Main Content
+31 (0)20 664 5111 info@actlegal-fort.com

Email Linkedin Phone Mobile phone

Annemiek Nass

Advocaat

Expertise:

  • Ondernemingsrecht
  • Corporate & Commercial Litigation
  • Collectieve Acties

Annemiek Nass adviseert en begeleidt bij het voorkomen en beslechten van conflicten: binnen de onderneming, over samenwerkingsverbanden, tussen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, certificaathouders en andere stakeholders. Maar ook kan het gaan om conflicten over commerciële contracten en aansprakelijkheden. Verder heeft zij ervaring met het voeren van collectieve acties.

Annemiek promoveert aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het onderwerp décharge. Tevens publiceert zij regelmatig artikelen over de 403-verklaring.

Track record

  • Opgetreden voor een schuldeiser in een aansprakelijkheidsprocedure in kort geding tegen een moedermaatschappij op grond van een 403-verklaring, meer specifiek over de vraag wat er onder de afgegeven aansprakelijkheidsverklaring valt.
  • Bijstaan bestuurders in bestuurders-aansprakelijkheidsprocedures, bijvoorbeeld specifiek over de toelaatbaarheid van een dividenduitkering en over de betekenis van een verleende finale kwijting of decharge.
  • Bijstaan van een woningcorporatie bij het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst voor het ontwikkelen en uitvoeren van een nieuwe app.
  • Advisering van diverse ondernemers over rentederivaten, met name over een renteswap, met een nominale waarde variërend van enkele tonnen tot € 30 miljoen.
  • Opgetreden voor een fintech dienstverlener in een geschil met een voormalig opdrachtnemer.
  • Advisering van een vervoersbedrijf bij het beëindigen van een vervoersovereenkomst.