skip to Main Content
+31 (0)20 664 5111 info@actlegal-fort.com
Laukje van Delft

Email Linkedin PhoneMobile phone

Laukje van Delft

Advocaat

Expertise:

  • Ondernemingsrecht
  • Corporate & Commercial Litigation
  • Collectieve Acties

Laukje van Delft specialiseert zich als advocaat ondernemingsrecht in corporate en commercial litigation. Daarbij kan het gaan om het voorkomen en beslechten van conflicten: binnen de onderneming, tussen aandeelhouders, bestuurders en andere stakeholders.

Maar het kan ook gaan om conflicten over commerciële contracten en aansprakelijkheden.

Laukje studeerde rechtsgeleerdheid en ondernemingsrecht en rondde beide studies cum laude af.

Blogs van Laukje van Delft

Overzicht registratie UBO-register

Sinds 27 september 2020 zijn bijna alle Nederlandse rechtspersonen verplicht om hun UBO’s - Ultimate…

Stappenplan tegenstrijdig belang

In deze tweede blog in de reeks over het tegenstrijdig belang neemt advocaat ondernemingsrecht Laukje…