skip to Main Content
+31 (0)20 664 5111 info@fortadvocaten.nl
Sascha StavenuiterSascha Stavenuiter

Email Linkedin Linkedin Phone Mobile phone

Sascha Stavenuiter

Advocaat

 • Expertise: Bestuursrecht, Omgevingsrecht, Overheidsaansprakelijkheid

Sascha Stavenuiter adviseert en procedeert in zaken over bestemmingsplannen en het aanvragen van omgevings- en exploitatievergunningen, bijvoorbeeld in combinatie met een horecavergunning. Daarnaast treedt zij op in handhavingskwesties en overheidsaansprakelijkheidszaken. Zij adviseert met name ontwikkelaars, beleggers, woningbouwcorporaties en gemeenten.

Sascha is lid van de Vereniging van Milieurecht Advocaten, de Vereniging voor Bestuursrecht en het Urban Land Institute. Daarnaast spreekt Sascha Spaans.

Track record

 • Begeleiding ontwikkeling woontoren met parkeerterrein, in opdracht van de eigenaar/belegger.
 • Begeleiding traject omgevingsvergunning voor de transformatie van een kerk naar een hotel, in opdracht van de eigenaar/belegger.
 • Begeleiding ontwikkeling woontoren met parkeerterrein, in opdracht van de eigenaar/belegger.
 • Begeleiding traject omgevingsvergunning voor de ontwikkeling van een appartementencomplex, inclusief het beroep bij de rechtbank tegen de omgevingsvergunning en een kort geding bij de rechtbank inzake de sloopvergunning, in opdracht van de projectontwikkelaar.
 • Begeleiding bestemmingsplantraject inzake de verruiming van de gebruiksmogelijkheden van een industrieterrein met detailhandel, in opdracht van de eigenaar van enkele percelen grond op het industrieterrein.
 • Begeleiding verruiming bestemmingsplanmogelijkheden in een grotendeels leegstaand winkelcomplex, inclusief beroepsprocedure bij de Raad van State, in opdracht van de eigenaar/belegger.
 • Begeleiding handhavingstrajecten bij o.a. sluiting van een hotel, gestelde geluidsovertredingen van en een horecagelegenheid en gestelde overtredingen inzake reclame-uitingen van een museum.
 • Procedure tegen een gemeente in verband met een gestelde onrechtmatige overheidsdaad, in opdracht van de eigenaar van een winkelcentrum.
 • Begeleiding exploitatievergunningen horecagelegenheden, incl. bezwaar- en beroepsprocedure bij de rechtbank.
 • Begeleiding handhavingstraject bij sluiting diverse panden, in opdracht van de eigenaar/belegger.
 • Begeleiding subsidietrajecten diverse culturele instellingen, inclusief bezwaarprocedures.
 • Procedure voor een gemeente in verband met een gestelde onrechtmatige overheidsdaad.

Blogs van Sascha Stavenuiter

Branchering Bestemmingsplan

Speelgoed behoort niet tot eerste levensbehoeften

Er is weer nieuws over branchering, leegstand en bestemmingsplan: een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak…