skip to Main Content
+31 (0)20 664 5111 info@actlegal-fort.com
Bestuursrecht advocaat Sascha Stavenuiter

Email Linkedin Phone Mobile phone

Sascha Stavenuiter

Partner

Expertise:

 • Bestuursrecht
 • Omgevingsrecht
 • Overheidsaansprakelijkheid

Sascha Stavenuiter aviseert en procedeert in zaken over bestemmingsplannen en omgevings- en exploitatievergunningen, bijvoorbeeld in combinatie met een horecavergunning. Daarnaast treedt zij op in handhavingskwesties en overheidsaansprakelijkheidszaken.

Sascha adviseert met name ontwikkelaars, beleggers, woningbouwcorporaties en gemeenten. Zij is actief bij de volgende verenigingen en platformen:

 • Lid van de Vereniging van Milieurecht Advocaten
 • Lid van de Vereniging voor Bestuursrecht

Track record

 • Begeleiding ontwikkeling woontoren met parkeerterrein, in opdracht van de eigenaar/belegger.
 • Begeleiding traject omgevingsvergunning voor de transformatie van een kerk naar een hotel, in opdracht van de eigenaar/belegger.
 • Begeleiding ontwikkeling woontoren met parkeerterrein, in opdracht van de eigenaar/belegger.
 • Begeleiding traject omgevingsvergunning voor de ontwikkeling van een appartementencomplex, inclusief het beroep bij de rechtbank tegen de omgevingsvergunning en een kort geding bij de rechtbank inzake de sloopvergunning, in opdracht van de projectontwikkelaar.
 • Begeleiding bestemmingsplantraject inzake de verruiming van de gebruiksmogelijkheden van een industrieterrein met detailhandel, in opdracht van de eigenaar van enkele percelen grond op het industrieterrein.
 • Begeleiding verruiming bestemmingsplanmogelijkheden in een grotendeels leegstaand winkelcomplex, inclusief beroepsprocedure bij de Raad van State, in opdracht van de eigenaar/belegger.
 • Begeleiding handhavingstrajecten bij o.a. sluiting van een hotel, gestelde geluidsovertredingen van en een horecagelegenheid en gestelde overtredingen inzake reclame-uitingen van een museum.
 • Procedure tegen een gemeente in verband met een gestelde onrechtmatige overheidsdaad, in opdracht van de eigenaar van een winkelcentrum.
 • Begeleiding exploitatievergunningen horeca-gelegenheden, incl. bezwaar- en beroepsprocedure bij de rechtbank.
 • Begeleiding handhavingstraject bij sluiting diverse panden, in opdracht van de eigenaar/belegger.
 • Begeleiding subsidietrajecten diverse culturele instellingen, inclusief bezwaarprocedures.
 • Procedure voor een gemeente in verband met een gestelde onrechtmatige overheidsdaad.

Blogs van Sascha Stavenuiter

Invoerings Omgevingswet

Uitstel invoering Omgevingswet

De geplande ingangsdatum van de Omgevingswet is verplaatst. Dit heeft demissionair minister van Infrastructuur &…