Ga naar hoofdinhoud
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Arbeidsrecht

Waarmee kunnen wij u helpen?

Arbeidsovereenkomsten  ●  (Collectieve) ontslagtrajecten  ●  Medezeggenschap  ●  Overgang van onderneming  ●  Due Diligence  ●  Wijziging van arbeidsvoorwaarden  ●  Concurrentiegeschillen  ●  Statutair bestuurders  ●  Cao’s  ●  Werkgeversaansprakelijkheid  ●  Zieke werknemers  ●  Fraude op de werkvloer  ●  Pensioenovereenkomsten  ●  Wijzigen van collectieve pensioenregelingen  ●  (Collectieve) waardeoverdracht  ●  Geschillen over verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds  ●  Doorstart na faillissement  ● Wet Werk en Zekerheid (WWZ)  ●  Arbeidsongeschiktheid  (loonsanctie UVW)  ●  Benoeming en ontslag van (statutaire) directieleden  ●  Vaststellingsovereenkomst  ●  Collectief ontslag  ●  Concurrentie- en relatiebedingen  ●  Doorstart na faillissement ● Kennelijk onredelijk ontslag  ●  Gelijke behandeling  ●  Kortgedingprocedures (o.a. loonvordering, vordering tot wedertewerkstelling)  ●  Medezeggenschapsrecht (o.a. advisering van ondernemingsraden  ●  Ontbindingsprocedures bij de kantonrechter  ●  Ontslagprocedures bij UWV  ●  Ontslag op staande voet  ●  Overeenkomsten van opdracht (managementovereenkomsten)  ●  Overgang van een onderneming  ●  Privacy (internetprotocollen, e-mailbeleid)  ●  Reorganisaties  ●  Sociale plannen  ●  Wet arbeidsmarkt in balans  ●  Werkgeversaansprakelijkheid  ●  Werkvergunningen

Track record

Onze specialisten in arbeidsrecht