skip to Main Content
+31 (0)20 664 5111 info@actlegal-fort.com
Overgang Van Onderneming

De ene pre-pack is de andere niet

In mijn blog van 22 juni jl. schreef ik naar aanleiding van de Smallsteps/FNV uitspraak over de arbeidsrechtelijke gevolgen van een doorstart na een pre-pack. De conclusie van dit blog was dat een doorstart na een pre-pack kan kwalificeren als…

Lees Meer
Overgang Van Onderneming

Overgang van onderneming na pre-pack

Het Europese Hof van Justitie (hierna: ‘het Hof’) heeft op 22 juli jl. een arrest gewezen waarin er antwoord wordt gegeven op de vraag of er sprake is van overgang van onderneming na een pre-pack procedure. Inleiding De rechtbank Midden-Nederland…

Lees Meer

Status Wet Continuïteit Ondernemingen II

Medio augustus 2014 is het voorontwerp Wet Continuïteit Ondernemingen II gepubliceerd.  Vervolgens is er een consultatieronde gehouden en zijn 16 reacties, waaronder de reacties van het FNV, de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants gepubliceerd. Wet Continuïteit Ondernemingen II De Wet Continuïteit Ondernemingen…

Lees Meer