skip to Main Content
+31 (0)20 664 5111 info@fortadvocaten.nl

Basale begrippen

Basale begrippen

Afgelopen vrijdag 25 januari waren circa 20 studenten van de UvA bij FORT op kantoor voor een tentamentraining bestuursrecht. Centraal stonden drie begrippen uit de Algemene wet bestuursrecht: het bestuursorgaan, de belanghebbende en het besluit.

Redelijk behapbare kost op het eerste gezicht, maar in de praktijk blijkt dit regelmatig voer voor discussie, ook binnen onze bestuursrechtpraktijk. De Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State verandert namelijk nog weleens van gedachten over wie wanneer een ‘belanghebbende’ is, of wat ‘een besluit’ is: denk bijvoorbeeld aan ‘de weigering om te gedogen’.

Tijdens de tentamentraining kwamen bijvoorbeeld praktijkvragen aan de orde als: Is een bepaalde stichting met openbaar gezag bekleed en dus een bestuursorgaan? Kan de man die elke dag met zijn hondje door het aangewezen veiligheidsrisicogebied loopt zich voldoende onderscheiden van de grote massa? Of: de burgemeester heeft een verlenging van de exploitatievergunning van een kroeg geweigerd. Heeft de uitsmijter van die kroeg dan een rechtstreeks bij het besluit betrokken belang, nu hij zijn baan verliest als de vergunning niet wordt verleend?

Het antwoord op die vragen is van belang voor de bevoegdheid van de rechter. Als er namelijk geen sprake is van een bestuursorgaan, of iemand kan niet als belanghebbende worden aangemerkt of er is geen sprake van een besluit, dan kun je niet bij de bestuursrechter terecht. In zo’n geval moeten we ons tot de burgerlijke rechter wenden.

Kortom, een zeer nuttige tentamentraining! En wie weet ook nuttig voor de toekomst, als deze studenten als bestuursrechtadvocaat aan de slag willen…

Dit bericht heeft 1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *