skip to Main Content
+31 (0)20 664 5111 info@fortadvocaten.nl

Arbeidsrecht

Arbeidsrechtzaken vragen om strategisch advies, onderhandelingsvaardigheden en een professioneel klankbord. Of u nu aan de kant van de werkgever of de werknemer staat. Onze sectie Arbeidsrecht heeft de juiste expertise in huis om zowel werkgevers als werknemers te adviseren over arbeidsrechtelijke en pensioensrechtelijke kwesties in brede zin.

Onze arbeidsrechtsectie is gespecialiseerd in het pensioenrecht, procesrecht en het grensoverschrijdend arbeidsrecht. Wij kunnen u onder meer assisteren en adviseren bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten, ontslagtrajecten, pensioenovereenkomsten, het wijzigen van collectieve pensioenregelingen en due diligence. Als het nodig is procederen we daarbij.

Arbeidsrecht bij FORT Advocaten

Onze sectie levert advies op maat bij:

 • Arbeidsovereenkomsten
 • (Collectieve) ontslagtrajecten
 • Reorganisaties
 • Medezeggenschap
 • Overgang van onderneming
 • Due Diligence
 • Wijziging van arbeidsvoorwaarden
 • Concurrentiegeschillen
 • Statutair bestuurders
 • Cao’s
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Zieke werknemers
 • Fraude op de werkvloer
 • Pensioenovereenkomsten
 • Wijzigen van collectieve pensioenregelingen
 • (Collectieve) waardeoverdracht
 • Geschillen over verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds
 • Doorstart na faillissement
 • Ontslag op staande voet
 • Overgang van een onderneming
 • Wet, Werk en Zekerheid (WWZ)
 • Arbeidsongeschiktheid (loonsanctie UVW)
 • Benoeming en ontslag van (statutaire) directieleden
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Collectief ontslag
 • Concurrentie- en relatiebedingen
 • Doorstart na faillissement
 • Kennelijk onredelijk ontslag
 • Gelijke behandeling
 • Kortgedingprocedures (o.a. loonvordering, vordering tot wedertewerkstelling)
 • Medezeggenschapsrecht (o.a. advisering van ondernemingsraden)
 • Ontbindingsprocedures bij de kantonrechter
 • Ontslagprocedures bij UWV
 • Ontslag op staande voet
 • Overeenkomsten van opdracht (managementovereenkomsten)
 • Overgang van een onderneming
 • Privacy (internetprotocollen, e-mailbeleid)
 • Reorganisaties
 • Sociale plannen
 • Wet arbeidsmarkt in balans
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Werkvergunningen

Partner Arbeidsrecht

Elias Van Kampen

Elias van Kampen

Expertise: Arbeidsrecht, Pensioenrecht

Advocaat Arbeidsrecht

Stéfanie Van Creij

Stéfanie van Creij

Expertise: Arbeidsrecht

Blogs arbeidsrecht

Zieke Werknemer Ontslaan

Onbereikbare zieke werknemer: reden voor ontslag?

Onlangs boog de Rechtbank Noord-Nederland zich over het ontslag van een zieke werknemer, die in…

Concurrentiebeding

De geldigheid van een concurrentiebeding

In veel arbeidsovereenkomsten is een concurrentiebeding opgenomen. Een concurrentiebeding beperkt de werknemer in zijn vrijheid…