skip to Main Content
act legal covers all major European business centres
AmsterdamBratislavaBucharestBudapestFrankfurtMadridMilanPragueViennaWarsaw
Meet us at actlegal.com

Arbeidsrecht

Arbeidsrechtzaken vragen om strategisch advies, onderhandelingsvaardigheden en een professioneel klankbord. Onze sectie Arbeidsrecht heeft de juiste expertise in huis om werkgevers, bestuurders en werknemers te adviseren over arbeidsrechtelijke en pensioenrechtelijke kwesties in brede zin.

Onze arbeidsrechtsectie is gespecialiseerd in het (grensoverschrijdend) arbeidsrecht, ontslagrecht, arbeidsongeschiktheid, medezeggenschapsrecht, pensioenrecht, procesrecht, mediation en fraude op de werkvloer. Wij kunnen u onder meer assisteren en adviseren bij het opstellen en wijzigen van arbeidsovereenkomsten, ontslagtrajecten, pensioenovereenkomsten en het wijzigen van collectieve pensioenregelingen. Wij denken graag met u mee en staan voor resultaat. Daarbij streven we altijd naar praktische en creatieve oplossingen. Als het nodig is staan we u bij in een procedure.

Arbeidsrecht bij FORT Advocaten

Onze sectie levert advies op maat bij:

 • Arbeidsovereenkomsten
 • (Collectieve) ontslagtrajecten
 • Medezeggenschap
 • Overgang van onderneming
 • Due Diligence
 • Wijziging van arbeidsvoorwaarden
 • Concurrentiegeschillen
 • Statutair bestuurders
 • Cao’s
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Zieke werknemers
 • Fraude op de werkvloer
 • Pensioenovereenkomsten
 • Wijzigen van collectieve pensioenregelingen
 • (Collectieve) waardeoverdracht
 • Geschillen over verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds
 • Doorstart na faillissement
 • Wet, Werk en Zekerheid (WWZ)
 • Arbeidsongeschiktheid (loonsanctie UVW)
 • Benoeming en ontslag van (statutaire) directieleden
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Collectief ontslag
 • Concurrentie- en relatiebedingen
 • Doorstart na faillissement
 • Kennelijk onredelijk ontslag
 • Gelijke behandeling
 • Kortgedingprocedures (o.a. loonvordering, vordering tot wedertewerkstelling)
 • Medezeggenschapsrecht (o.a. advisering van ondernemingsraden)
 • Ontbindingsprocedures bij de kantonrechter
 • Ontslagprocedures bij UWV
 • Ontslag op staande voet
 • Overeenkomsten van opdracht (managementovereenkomsten)
 • Overgang van een onderneming
 • Privacy (internetprotocollen, e-mailbeleid)
 • Reorganisaties
 • Sociale plannen
 • Wet arbeidsmarkt in balans
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Werkvergunningen

Partner Arbeidsrecht

Elias Van Kampen

Elias van Kampen

Expertise: Arbeidsrecht, Pensioenrecht, Medezeggenschapsrecht, Fraude op de werkvloer

Advocaat Arbeidsrecht

Lize van de Werken

Expertise: Arbeidsrecht

Elke ter Hart

Expertise: Arbeidsrecht

Eva Bokslag

Expertise: Arbeidsrecht

Blogs arbeidsrecht