skip to Main Content
+31 (0)20 664 5111 info@fortadvocaten.nl

Arbeidsrecht

Arbeidsrechtzaken vragen om strategisch advies, onderhandelingsvaardigheden en een professioneel klankbord. Of u nu aan de kant van de werkgever of de werknemer staat. Onze sectie Arbeidsrecht heeft de juiste expertise in huis om zowel werkgevers als werknemers te adviseren over arbeidsrechtelijke en pensioensrechtelijke kwesties in brede zin.

Onze arbeidsrechtsectie is gespecialiseerd in het pensioenrecht, procesrecht en het grensoverschrijdend arbeidsrecht. Wij kunnen u onder meer assisteren en adviseren bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten, ontslagtrajecten, pensioenovereenkomsten, het wijzigen van collectieve pensioenregelingen en due diligence. Als het nodig is procederen we daarbij.

Arbeidsrecht bij FORT Advocaten

Onze sectie levert advies op maat bij:

 • Arbeidsovereenkomsten
 • (Collectieve) ontslagtrajecten
 • Reorganisaties
 • Medezeggenschap
 • Overgang van onderneming
 • Due Diligence
 • Wijziging van arbeidsvoorwaarden
 • Concurrentiegeschillen
 • Statutair bestuurders
 • Cao’s
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Zieke werknemers
 • Fraude op de werkvloer
 • Pensioenovereenkomsten
 • Wijzigen van collectieve pensioenregelingen
 • (Collectieve) waardeoverdracht
 • Geschillen over verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds
 • Doorstart na faillissement
 • Ontslag op staande voet
 • Overgang van een onderneming
 • Wet, Werk en Zekerheid (WWZ)
 • Arbeidsongeschiktheid (loonsanctie UVW)
 • Benoeming en ontslag van (statutaire) directieleden
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Collectief ontslag
 • Concurrentie- en relatiebedingen
 • Doorstart na faillissement
 • Kennelijk onredelijk ontslag
 • Gelijke behandeling
 • Kortgedingprocedures (o.a. loonvordering, vordering tot wedertewerkstelling)
 • Medezeggenschapsrecht (o.a. advisering van ondernemingsraden)
 • Ontbindingsprocedures bij de kantonrechter
 • Ontslagprocedures bij UWV
 • Ontslag op staande voet
 • Overeenkomsten van opdracht (managementovereenkomsten)
 • Overgang van een onderneming
 • Privacy (internetprotocollen, e-mailbeleid)
 • Reorganisaties
 • Sociale plannen
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Werkvergunningen

Advocaat Arbeidsrecht

Elias Van Kampen

Elias van Kampen

Expertise: Arbeidsrecht, Pensioenrecht

Blogs arbeidsrecht

Wanneer begint de wettelijke bedenktermijn te lopen?

Wanneer begint de wettelijke bedenktermijn te lopen? Na het bereiken van een deal over de…