skip to Main Content
+31 (0)20 664 5111 info@actlegal-fort.com

Bestuursrecht

Onze advocaten van de sectie Bestuursrecht adviseren en procederen over alle facetten van het bestuursrecht, zoals advies over bestemmingsplannen of omgevingsvergunningen voor bouw, sloop en projectontwikkeling. Wij ondersteunen u bijvoorbeeld bij het maken van bezwaar, het instellen van beroep of het afwenden van bestuursdwang.

Onze advocaten hebben ruime ervaring met het optreden voor commerciële partijen, zoals beleggers en projectontwikkelaars. Daarnaast staan zij overheden bij, zoals gemeenten, provincies en ministeries. Ook is het team gespecialiseerd in het contracteren met de overheid.

Bestuursrecht bij FORT Advocaten

Onze advocaten leveren advies op maat bij:

 • Bestemmingsplannen
 • Bestuurlijke dwangsommen
 • Bestuursdwang
 • Bouwvergunningen
 • Contracten tussen overheid en private partijen
 • Exploitatieplannen
 • Exploitatievergunningen
 • Handhaving
 • Milieuvergunningen en milieuontheffingen
 • Monumenten
 • Nadeelcompensatie
 • Omgevingsrecht (WABO)
 • Omgevingsvergunningen
 • Onteigening
 • Overheidsaansprakelijkheid
 • Planschade
 • Projectontwikkeling
 • Rechtmatige en onrechtmatige overheidsdaad
 • Ruimtelijke ordening
 • Subsidies
 • Vrijstellingen
 • Wet Bibob
 • Wet Openbaarheid Bestuur (WOB)

Partner Bestuursrecht

Bestuursrecht Advocaat Sascha Stavenuiter

Sascha Stavenuiter

Expertise: Bestuursrecht, Omgevingsrecht, Overheidsaansprakelijkheid

Advocaat Bestuursrecht

Jasper Poortvliet

Jasper Poortvliet

Expertise: Bestuursrecht, Milieurecht

Track record

 • Begeleiding ontwikkeling woontoren met parkeerterrein, in opdracht van de eigenaar/belegger.
 • Begeleiding traject omgevingsvergunning voor de transformatie van een kerk naar een hotel, in opdracht van de eigenaar/belegger.
 • Begeleiding ontwikkeling woontoren met parkeerterrein, in opdracht van de eigenaar/belegger.
 • Begeleiding traject omgevingsvergunning voor de ontwikkeling van een appartementencomplex, inclusief het beroep bij de rechtbank tegen de omgevingsvergunning en een kort geding bij de rechtbank inzake de sloopvergunning, in opdracht van de projectontwikkelaar.
 • Begeleiding bestemmingsplantraject inzake de verruiming van de gebruiksmogelijkheden van een industrieterrein met detailhandel, in opdracht van de eigenaar van enkele percelen grond op het industrieterrein.
 • Begeleiding verruiming bestemmingsplanmogelijkheden in een grotendeels leegstaand winkelcomplex, inclusief beroepsprocedure bij de Raad van State, in opdracht van de eigenaar/belegger.
 • Begeleiding handhavingstrajecten bij o.a. sluiting van een hotel, gestelde geluidsovertredingen van een horecagelegenheid en gestelde overtredingen inzake reclame-uitingen van een museum.
 • Procedure tegen een gemeente in verband met een gestelde onrechtmatige overheidsdaad, in opdracht van de eigenaar van een winkelcentrum.
 • Begeleiding exploitatievergunningen horecagelegenheden, incl. bezwaar- en beroepsprocedure bij de rechtbank.
 • Begeleiding handhavingstraject bij sluiting diverse panden, in opdracht van de eigenaar/belegger.
 • Begeleiding subsidietrajecten diverse culturele instellingen, inclusief bezwaarprocedures.
 • Procedure voor een gemeente in verband met een gestelde onrechtmatige overheidsdaad.

Blogs bestuursrecht

Blogserie Omgevingswet: van bestemmingsplan naar omgevingsplan

In onze vorige blog introduceerden we ‘m al: de Omgevingswet. U weet inmiddels dat deze…

Invoerings Omgevingswet

Uitstel invoering Omgevingswet

De geplande ingangsdatum van de Omgevingswet is verplaatst. Dit heeft demissionair minister van Infrastructuur &…