skip to Main Content
+31 (0)20 664 5111 info@actlegal-fort.com

Insolventierecht & Herstructurering

Onze advocaten van de sectie Insolventierecht & Herstructurering staan u deskundig bij als uw onderneming in moeilijkheden verkeert of als u te maken krijgt met een (dreigend) faillissement van een afnemer of leverancier.

Wij kijken samen met u wat de mogelijkheden zijn voor herstructurering of herfinanciering van uw bedrijf om een faillissement te voorkomen. Nieuwe wetgeving op dit gebied volgen we op de voet, zodat we geen kansen laten liggen. Verder voeren we de onderhandelingen met de curator, de bank, de fiscus, crediteuren en alle andere betrokken partijen. Als het nodig is voeren we voor u een procedure.

Onze insolventierecht advocaten adviseren en procederen over alle facetten van het faillissementsrecht en worden vaak benoemd als bewindvoerder in surseances van betaling en als curator in faillissementen. Zij kennen de zaak dus van alle kanten.

Insolventierecht & Herstructurering bij FORT Advocaten

Onze advocaten leveren advies op maat bij:

 • Aanbieden van een crediteurenakkoord
 • Aanpak faillissementsfraude
 • Analyse van risico’s voor bestuur of aandeelhouder bij faillissement
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Bijzonder beheer
 • Doorstart van ondernemingen
 • Faillissementen
 • Herstructureren van activiteiten
 • Herstructureren van schulden
 • Opstellen van zekerheden
 • Pauliana geschillen
 • Pre-pack / Stille bewindvoering
 • Procedures tegen de curator
 • Surséance van betaling
 • Terugvorderen van eigendommen
 • Transacties in zicht van faillissement
 • Uitwinning van zekerheden en vestiging
 • Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Partner Insolventierecht & Herstructurering

Derk van Geel

Expertise: Insolventierecht, Herstructurering, Financiering & Zekerheden, Bijzonder Beheer

Advocaten Insolventierecht & Herstructurering

Sylvain Caris

Expertise: Insolventierecht, Herstructurering, Financiering & Zekerheden, Bijzonder Beheer
Faillissementsrecht Advocaat Frits Kemp

Frits Kemp

Expertise: Insolventierecht, Herstructurering, Fraudebestrijding

Florentijn Verhagen

Expertise: Insolventierecht, Herstructurering, Financiering & Zekerheden, Bijzonder Beheer

Faillissementsmedewerker

Track record

 • Opgetreden als advocaat van de koper bij de uitvaart van een bedrijfsonderdeel van KraftHeinz met een belang van EUR 8 miljoen, in het kader van een succesvolle turnaround operatie.
 • Circa 100 leveranciers bijgestaan in het faillissement van V&D ter recuperatie van hun vorderingen en goederen en bij het onderzoek naar aansprakelijkheid van het bestuur en aandeelhouder.
 • Curator van de Escom groep, een wereldwijd concern met tientallen deelnemingen op het gebied van vastgoed, olie en gas, infrastructuur, energie en delfstoffen, met een balans-totaal van EUR 793 miljoen.
 • Werkzaamheden en advisering ten behoeve van overname transacties, waaronder inzake Mexx, MS Mode, Kroymans, Luchtvaartmaatschappij Dutchbird en Kurhaus. Kroymans is een concern van 51 vennootschappen met EUR 2 miljard omzet en 4000 werknemers.
 • Doorstartkandidaten bijgestaan in de faillissementen van o.a. Miss Etam, Macintosh en USG (Perry Sport).

Blogs Insolventierecht & Herstructurering