skip to Main Content
+31 (0)20 664 5111 info@fortadvocaten.nl

Indeplaatsstelling

De definitie van indeplaatstelling is de volgende: “De omstandigheid waarbij een persoon aan wie een bedrijf wordt overgedragen ook de huurder wordt van de bedrijfsruimte. De (oude) huurder kan bij de kantonrechter vorderen dat hij gemachtigd wordt om de nieuwe huurder in zijn plaats als huurder te stellen.”

Bij de overdracht van een bedrijf heeft de huurder van het pand waar het bedrijf in zit, vaak is dat de ondernemer zelf, er belang bij dat de huurovereenkomst over kan gaan naar de nieuwe eigenaar. Dit is het proces van indeplaatsstelling. Dit is wettelijk geregeld en kan worden afgedwongen via de rechter wanneer de verhuurder niet wil meewerken aan een indeplaatsstelling. De rechter kan de huurder van een 290-bedrijfsruimte machtigen om de nieuwe huurder in zijn plaats te stellen. Bij een indeplaatsstelling moet de huidige huurder een zwaarwichtig belang hebben bij de overdracht van zijn onderneming en de nieuwe huurder moet voldoende (financiële) waarborgen bieden.

Video: Helma Sengers over indeplaatsstelling

Transcript video indeplaatstelling

Ik ben Helma Sengers, ik ben vastgoed advocaat bij de sectie Vastgoed en Overheid van FORT Advocaten.

Tijdens het seminar “Indeplaatstelling en dringend eigen gebruik” behandel ik het onderwerp indeplaatstelling.

Als je als huurder van winkelruimte je winkel, althans je bedrijf wilt verkopen, dan heeft dat alleen waarde als je ook de huurrechten kunt overdragen.

En daar heeft de wet een oplossing voor. Want de wet zegt dat je je bedrijf kunt overdragen als je daarbij een zwaarwichtig belang hebt en je voorgestelde huurder, de koper van je onderneming dus, voldoende financiële waarborg biedt.

Daarom is indeplaatsstelling een mooi middel en vertel ik er graag over.

Heeft u al eens bij de rechter gestaan voor een indeplaatstelling? Een, twee, drie, vier vijf zie ik er.

Dat is dus heel weinig. En toch kunnen we er een hele middag over vol praten en waarom doen we dat? Omdat u niet naar de rechter gaat. Dit omdat we inmiddels wel aardig hebben uitgekristalliseerd wanneer het zin heeft en wanneer het geen zin heeft.

Maar wat je ook wel soms ziet is dat een indeplaatstelling procedure vaak heel lang duurt en vaak zit die voorgestelde huurder er al in voordat er uiteindelijk eens een keertje een uitspraak komt.

En als dan blijkt dat die voorgestelde huurder in de periode dat de procedure heeft geduurd altijd netjes zijn huur heeft betaald dan heeft de kantonrechter zoiets van “ ja, nou ja goed, ik zit te kijken en ik zie gewoon dat het goed gaat dus verhuurder waar zeur je nou eigenlijk over?”.

Verschillen tussen indeplaatstelling en contractsovername

Bij een indeplaatsstelling is het belangrijk om te realiseren dat er grote verschillen zijn met een reguliere contractsovername. Een greep uit die verschillen staat hieronder beschreven:

Indeplaatsstelling

  • Medewerking van de verhuurder is niet nodig;
  • Er is geen akte vereist tussen overdrager en overnemer;
  • Kan alleen als er sprake is van overdracht van het bedrijf in het gehuurde;
  • Kan alleen bij een zwaarwichtig belang van de huurder;
  • Een machtiging van de rechter kan de toestemming van de verhuurder vervangen.

Contractsovername

  • Medewerking van alle contractspartijen is nodig;
  • Er is een akte vereist tussen overdrager en overnemer;
  • Is mogelijk zonder overdracht van het bedrijf in het gehuurde;
  • Een zwaarwichtig belang is niet noodzakelijk;
  • Er is geen machtiging van de rechter nodig.

Specialist indeplaatsstelling

Helma Sengers is gespecialiseerd in het adviseren over en het opstellen van indeplaatsstelling overeenkomsten. Zij is advocaat vastgoedrecht en heeft uitgebreide kennis op het gebied van koop en verkoop van vastgoed, appartementsrechten en erfdienstbaarheden. Helma heeft zich toegelegd op het adviseren en procederen over huur- en koopovereenkomsten, waaronder opzegging van huurovereenkomst wegens renovatie, huurprijsgeschillen of non-conformiteit.

Helma Sengers

Helma Sengers

Expertise: Huurrecht, Vastgoedtransacties

Blogs indeplaatsstelling